ПУБЛИКАЦИИ 2011 ГОДА
Взаємозв'язок факторів ризику та прогнозування розвитку рецидиву після хірургічного лікування хворих з гангліоном кистьового суглоба
С.С. СТРАФУН., А.М. ЛАКША, С.А. ЦІВИНА, В.Г ШИПУНОВ, Д.П. НІКОЛЮК
Збірник наукових праць головного військово-медичного клінічного центру ГВКГ МО України. випуск 18. - К.,2011 - с.220-223.
Досліджена на основі частотного аналізу вірогідність розвитку рецидиву захворю вання під дією ізольованого впливу нестабільності кистьового суглобу, синдрому гі-перлюбільності суглобів, хронічного перенавантажепня кистьового суглобу з його мк-ротравліатизацією та надмірного фізичного навантаження кистьового суглобу, визначених як «фактори ризику» розвитку незадовільного результату лікування.
Визначена на основі частотного аналізу сполученість «факторів ризику», які з най-більшим ступенем вірогідності зустрічаються при рецидиві захворювання з метою розробки рекомендацій направлених на профілактику1 розвитку ускладнень.
Ключові слова: гангліоч кистьового суглобу, нестабільність кистьового суглобу, синдром гіпермобільності суглобів, хронічне перенавантаження кистьового суглобу.Мікробний пейзаж та чутливість до антибіотиків збудників анаеробних неклостридіальних флегмон таза
І.А. ЛУРІН, А.В. СОТНИКОВ, С.А. САПА, Л.О. РОЩЕНКО
Збірник наукових праць головного військово-медичного клінічного центру ГВКГ МО України. випуск 18. - К.,2011 - с.168-174.
Досліджено 18 випадків анаеробних, неклостридіальних флегмон тазу. В статті надані результати аналізу мікробного пейзажу та чутливості до антибіотиків неклостридіачьнш анаеробів збудників флегмон, етіологічна обгрунтоване застосування місцевої сорбцііпю-антибактеріальноїнанокомпозиції«Метроксан» у комплексі лікування.
Ключові слова: анаеробні неклостридіальні флегмони тазу, збудники, антибіотики, сорбційнч-антибактеріальна нанокомпозиція.
Результаты лечения стрессовых повреждений костей нижней конечности у военнослужащих
И.С. САВКА
Збірник наукових праць головного військово-медичного клінічного центру ГВКГ МО України. випуск 18. - К.,2011 - с.201-214.
В статье представлены результаты лечения 230 военнослужащих со стрессовыми повреждениями костей нижней конечности. Разработана клинико-рентгенологическая классификация стрессовых повреждений костей, которая включает: форму (типичную, склеротическую, кистозно-лакунарную), стадийность (гиперостоз, патологи ческая перестройка кости, стрессовый перелом и течение (острое, хронически-рецидивирующее) процесса перестройки в кости.
Разработан лечебно-диагностический алгоритм при стрессовых повреждениях костей, который позволяет осуществить комплексный дифференцированный подход к выбору тактики лечения и реабилитации в зависимости от локализации, формы, ста дии и течения процесса перестройки к кости.
Ключевые слова: стрессовые повреждения костей, классификация, лечение, военнослужащий

Дифференциальная диагностика травм коленного сустава
И.С. САВКА, В.В. БОНДАРЕНКО, С.А. ЦИВИНА, Т.П. БОНДАРЕНКО, А.Д. БУДНИК
Збірник наукових праць головного військово-медичного клінічного центру ГВКГ МО України. випуск 18. - К.,2011 - с.214-219.
В статье проведен анализ клинических, инструментальных и оперативных методов диагностики травм коленного сустава на основе изучения историй болезни 683 пацие нтов, находившихся на лечении в ГВМКЦ «ГВКГ» с 2001 по 2010 год. Выявлены наибо лее информативные методы диагностики повреждений коленного сустава.
Ключевые слова: диагностика, травма коленного сустава, артроскопия.


АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА
И.С. Савка, В.В. Бондаренко, С.А. Цивина, Т.П. Бондаренко
Главный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Киев, Украина
Таврический медико-биологический вестник. – 2011. – № 4. – С. 231–232.

ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ БЛОКОВАНИЙ МЕТАЛООСТЕОСИНТЕЗЯК МЕТОД ВИБОРУ ЛІКУВАННЯ РЕФРАКТУР ТА ПСЕВДОАРТРОЗУ ДОВГИХ КІСТОК НИЖНІХ КІНЦІВОК
С.А.Цівина, Ю.О. Ярмолюк, О.С. Мінстер Головний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ», Київ, Україна
Таврический медико-биологический вестник. – 2011. – № 4. – С. 243–244.

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ПРИНЦИПІВ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
О.А. Бур'янові А.М. Лакша**, Ю.О. Ярмолюк***
* Національний медичний університет їм. О. О. Богомольця
** Українська військово-медична академія МО України
*** Головний військовий медичний клінічний центр МО України
Літопис травматології та ортопедії. – 2011. – № 1-2. – С. 197–199.


ТРАНСПЕДИКУЛЯРНА ФІКСАЦІЯ ПРИ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З СПОНДІЛОЛІСТЕЗОМ ПОПЕРЕКОВИХ ХРЕБЦІВ
УДК 617-089.844
І.С.Савка, полковник медичної служби, начальник клініки ушкоджень ГВМКЦ "ГВКГ" – головний травматолог МО України, кандидат медичних наук
С.А Цівина, полковник медичної служби, начальник травматологічного відділення клініки ушкоджень ГВМКЦ "ГВКГ"
Є.Л. Семенець ординатор травматологічного відділення клініки ушкоджень ГВМКЦ "ГВКГ"
Резюме. На основі аналізу результатів оперативного лікування 5 пацієнтів з спонділолістезом поперекових хребців встановлено, що метод є ефективним: призводить до купування больового синдрому, дозволяє застосовувати більш раннє відновлювальне лікування, що повертає хворих до активного життя. Всім хворим виконувалась транспедикулярна фіксация (ТПФ) попереково-крижового відділу хребта різними конструкциями, гвинты проводились в L 3, L4, L5 та S1 хребці. Клінічні результати лікування були оцінені в 80% випадків як добрі. Віддалені результати відслідковані у 3 хворих, середний строк спостереження склав 19 місяців.
Виконувався розрахунок рентгенологічних параметрів, які характеризують зміни анатомо-біомеханічних взаємовіносин попереково-крижового відділу до та після оперативного лікування
Ключевые слова: спонділолістез, транспедикулярна фіксація, міжтіловий спонділодез.


Оперативне лікування спонділолістезу поперекових хребців з застосуванням транспедикулярних фіксаторів
Головний військовий  клінічний госпиталь
І. Савка, С.Цівина , Є.Семенець
Проаналізовані результати оперативного лікування 5 хворих з  спонділолістезом поперекових хребців. 4 паціенти мали спонділолістез 5 поперекового хребця, у 1 – L 4. Зміщення I–II ступеня мали місце у 3 паціентів, III ступеню – у 2. Всім хворим виконувалась транспедикулярна фіксация (ТПФ) попереково-крижового відділу хребта різними конструкциями, гвинты проводились в  L 3, L4, L5 та S1 хребці. Клінічні результати лікування були оцінені в 80 % випадків як добрі. Задовільні результати в 20 % випадків мали місце взв’язку з розвитком у одного з хворих  після операції легкого парезу м’язів  розгиначів стопи та пальців. Віддалені результати відслідковані у 3 хворих, середний строк спостереження склав 19 місяців.
Виконувався розрахунок рентгенологічних параметрів, які характеризують зміни анатомо-біомеханічних взаємовіносин попереково-крижового відділу до та після оперативного лікування. Аналіз результатів  лікування свідчить про єфективність застосування ТПФ , а також міжтілового спонділодезу.
Ключевые слова: спонділолістез, транспедикулярна фіксація, міжтіловий спонділодез.


Выбор метода анестезии при выполнении артроскопических операций у больных с травмами и заболеваниями коленного сустава.
УДК 616.728.3–089.5
И.С. Савка, В.В. Бондаренко, С.А. Цивина, Т.П. Бондаренко
Резюме. Авторы проанализировали 642 артроскопические операции на коленном суставе, которые были проведены в Главном военно-медицинском клиническом центре “ГВКГ” с 2001 по 2009 год. Из них 595 (92,7%) операций было выполнено с использованием местной внутрисуставной анестезии, 47 (7,3%) с регионарной спинномозговой анестезией. Определены показания и противопоказания для использования местной внутрисуставной анестезии, техника ее выполнения, проведен сравнительный анализ с другими видами анестезии.
Ключевые слова: метод анестезии, артроскопия коленного сустава, местная внутрисуставная анестезия.